ANBI Status

De Molenstichting Goeree-Overflakkee is een algemeen nut beogende instelling ofwel een ANBI. Dit geeft u de mogelijkheid om een schenking af te trekken van de Belastingdienst. Omdat wij bovendien een culturele ANBI zijn kunt u zelfs tot 25% extra opgeven als aftrekpost.

Om aangewezen te worden als ANBI moet onze stichting voldoen aan een aantal voorwaarden, waarbij de belangrijkste is dat de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk nastreeft en zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang.

Bestuurders, molenaars en molengidsen zijn vrijwilliger en worden niet betaald.

Bent u geïnteresseerd en wilt u op deze manier de molens steunen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over gewone en periodieke giften aan een culturele ANBI. 

Het RSIN nummer van de stichting is 97.21.605