Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-voorzitter en huidig adviseur

Leen Vroegindeweij

Gedurende vele jaren heeft hij zich met veel toewijding ingezet voor de molens op Goeree-Overflakkee. Zijn kennis en betrokkenheid zal gemist worden.

Wij wensen de familie van Leen veel sterkte toe met dit grote verlies

Bestuur, molenaars en molengidsen van de Molenstichting Goeree-Overflakkee.


Het bovenwiel en met name de kruisarmen van de molen waren ernstig aangetast door hout aantastende insecten. Mede op aanbeveling van de Monumentenwacht is dan ook besloten het gehele bovenwiel te vervangen.

Ook het voegwerk van de molen was op een aantal plaatsen los/ weg gevallen. Ook is in het verleden het voegwerk verkeerd hersteld met een te harde voegspecie, waardoor de romp onvoldoende kon opdrogen. Mede op advies van de monumentenwacht is dan ook besloten om voor de gehele romp de voegen uit te hakken en opnieuw aan te brengen met een voegspecie die qua samenstelling, hardheid, kleur en uitvoering in overeenstemming is met historisch juiste voegwerk. Hierbij is gebruik gemaakt van kalkgebonden mortelspecie, zodat ook de romp/ metselwerk weer adequaat kan opdrogen.

De onderhoudswerkzaamheden aan molen Korenbloem in Oude-Tonge zijn succesvol afgerond. De molen is voorzien van nieuwe roeden en hekwerk. De fokken met automatische remkleppen zijn opgeknapt en zijn hergebruikt.

Tijdens de Kunstdagen (5 – 13 augustus 2022) in Goedereede is door kunstenares Mandy Schulte onze molen de Windvang en de molenaar Wim de Vries op de gevoelige plaat vastgelegd

Stichting Windfonds Krammer heeft woensdagavond 14 juli weer een aantal maatschappelijke goede doelen in de regio verblijd met mooie financiële bijdragen. Molenstichting Goeree-Overflakkee was één van de gelukkigen!

Het geld zal aangewend worden om het Groot Onderhoud aan molen d’Oranjeboom in Nieuwe Tonge mogelijk te maken.

Dit jaar worden namelijk beide roeden inclusief het bijbehorende hekwerk van de molen vervangen.

Zie ook het bericht op onze Facebook-pagina 

Zie ook het nieuwsbericht in het Eilanden Nieuws

Zie ook Windfond Krammer