Groot onderhoud 2022 molen Windvang Goedereede afgerond

,

Het bovenwiel en met name de kruisarmen van de molen waren ernstig aangetast door hout aantastende insecten. Mede op aanbeveling van de Monumentenwacht is dan ook besloten het gehele bovenwiel te vervangen.

Ook het voegwerk van de molen was op een aantal plaatsen los/ weg gevallen. Ook is in het verleden het voegwerk verkeerd hersteld met een te harde voegspecie, waardoor de romp onvoldoende kon opdrogen. Mede op advies van de monumentenwacht is dan ook besloten om voor de gehele romp de voegen uit te hakken en opnieuw aan te brengen met een voegspecie die qua samenstelling, hardheid, kleur en uitvoering in overeenstemming is met historisch juiste voegwerk. Hierbij is gebruik gemaakt van kalkgebonden mortelspecie, zodat ook de romp/ metselwerk weer adequaat kan opdrogen.