Statuten

11 juni 2015

De stichting heeft ten doel het behouden van historische molens op Goeree-Overflakkee, teneinde de molens in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultuurhistorisch erfgoed, en voorts alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. het aankopen, beheren, exploiteren en regelmatig in werking stellen van de molens;

b. het bevorderen van een verantwoorde inrichting van de omgeving van de molens;

c. het adviseren, ondersteunen en bijstaan van anderen die molens in het werkgebied bezitten, beheren en exploiteren;

d. het (doen) organiseren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen;

e. de verwerving van financiële middelen;

f. het interesseren van een breed publiek voor de molens en hun behoud;

g. het onderhouden van contacten met andere instanties met een vergelijkbare doelstelling;

h. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

Klik hier voor de statuten.