Door de samenvoeging van de 4 gemeenten 1 januari 2013 is een einde gekomen aan de bestuurlijke vertegenwoordiging door de 4 wethouders. Bestuurlijke integriteit is uitgangspunt voor deze verandering.
Gelukkig zijn bekende namen teruggekeerd in het nieuwe bestuur zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
We wensen de nieuwe bestuursleden veel wijsheid en bovenal plezier in hun nieuwe functie.
Met veel genoegen konden we het voorzitterschap in goede handen geven. De deze maand vertrekkende wnd. burgemeester van Goeree-Overflakkee, dhr Corstiaan Kleijwegt is per 9 september de nieuwe voorzitter.