Woensdag 19 juni viert de Molenstichting haar 25 jarige bestaan. Dit vindt plaats in het Prieel van De Staver in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, dhr. J.Franssen. Op deze avond wordt het nieuwe logo bekend gemaakt en de 12 molenpanelen onthuld, informatie bij alle molens op het eiland. Ook spreekt Professor Herman Pleij over de noodzaak van historisch erfgoed. Hoogtepunt is zeker de verschijning van het standaardwerk “Met dank aan de wind”, over de 12 bestaande maar ook verdwenen molens op Goeree-Overflakkee. Een schitterend boek (180 pagina’s) met veel foto’s (waarvan 120 in kleur en 150 in zwart/wit). Vanaf 19 juni is het boek verkrijgbaar in de boekhandels op Goeree-Overflakkee voor € 27,50. U kunt het boek ook laten toesturen, porto € 4,- Maak € 31.50 over op rek. 30 89 07 582 t.n.v. de Molenstichting Goeree-Overflakkee en vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Omslag “Met dank aan de wind