In Goedereede o.a. informatie Deltawind, gratis ijsje en klederdrachten.
In Nieuwe Tonge demonstratie Flakkeese tarwe malen en broodmeel en pannekoekmeel verkoop.

Fietsen

Fietsen langs de molens, keuze uit 4 routes.
Bekijk of download de fietsroutes in pdf: fietsroutes molens Goeree-Overflakkee

In samenwerking met Landschap & Erfgoed Zuid-Holland organiseert de Molenstichting Goeree-Overflakkee de cursus Molengids. Tijdens twee zaterdagen leert u niet alleen veel over de geschiedenis en techniek van de molen, maar ook hoe u een groep op de molen moet rondleiden.

Bent u geïnteresseerd in ons cultureel erfgoed en wilt u ook anderen enthousiast maken, dan is deze cursus vast iets voor u. De cursus vindt plaats op de zaterdagen 25 april en 2 mei 2015, van 09.30 tot 15.00 uur. Deelname kost 15 euro (inclusief lunch, koffie of thee).

Voor meer informatie over de cursus of om u op te geven, kunt u naam en adres doorgeven op mailadres post@gomolens.nl of 06-53579191
Cursus Molengids op de zaterdagen 25 april en 2 mei

Plaats: Het Rondeel, Dwarsweg 40, Middelharnis (vml gebouw Waterschap, rotonde naar Stad).

Op zaterdag 25 april komen de volgende onderwerpen aan de orde: introductie op de cursus, klantvriendelijkheid en het organiseren van een activiteit (Ellen Steendam, (het Molennetwerk Z-H) en de geschiedenis, werking en omgeving van de molen (dit deel doet Kees Kammeraat, molenaar in hart en nieren).
De dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 9.30 uur.

De tweede cursusdag, zaterdag 2 mei, staat volledig in het teken van rondleiden (theorie en praktijk). De deelnemers gaan dan ook zelf oefenen met het geven van een rondleiding. Docente is Francesca Estourgie. Zij heeft haar eigen bureau, dat voor diverse Rotterdamse musea de werving, selectie en opleiding van de rondleidersteams verzorgt.
Ook deze dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur.

Tijdens de middagpauze zo rond 12 uur wordt op beide dagen een eenvoudige lunch verzorgt.

De deelnemers krijgen aan het eind van de tweede dag een boekje mee waarin informatie over de diverse onderwerpen is gebundeld.

Wilt u de bijdrage van € 15, – op de eerste dag contant betalen.

Met vriendelijke groet,

Wim Bosdijk.
06 5357 9191

Alle 11 molens hebben nu ledverlichting, bakens in het landschap van Goeree-Overflakkee. Als een van de Erfgoedlijnen Zuid-Holland kon met een Provinciale projectsubsidie een geweldig resultaat worden behaald.

Molen De Dankbaarheid in Herkingen weer compleet.
Afgelopen zomer kwam plotseling een gebrek aan een van de wieken aan het licht. Rondvliegend roest duidde op een ernstige verzwakking van de roe en de molen werd stilgelegd. Bij nader onderzoek bleek het noodzakelijk de roe volledig te vervangen. Kort daarna werd de roe met een mobiele kraan verwijderd. Herkingen kende daardoor gedurende 4 maanden een heel bijzondere molen. Een molen met 2 wieken. Er kwamen zelfs vragen of dit nu het gevolg van bezuinigingen was . . . . Gelukkig bleek dit niet het geval. Molenmaker Herrewijnen in Spijkenisse had er een flinke klus aan. Niet alleen de stalen roe maar ook het (dubbele houten) hekwerk werden vervangen. Donderdag 27 november was het zover, de roe kon gestoken worden. Gelukkig was er weinig wind zodat dit karweitje vlot verliep, na minder dan een uur kon de dieplader die de 19 meter lange roe vervoerde weer op huis aan. Aansluitend kon het aanbrengen en stellen van het hekwerk beginnen. Zaterdag 29 november draait de Dankbaarheid weer als vanouds. Iedere zaterdag is de molen open en heet de molenaar u van harte welkom.

U bent weer van harte welkom op de 11 molens. Dit jaar viert de molenstichting haar 25 jarig bestaan en verschijnt een fraai boek over de molens op Goeree-Overflakkee. Alle molenaars heten u weer van harte welkom!

In Molenwereld nr. 174 van oktober 2013 schreef dhr. J.S.Bakker een recensie over ons jubileumboek. Met zijn bekende kritische beschouwingen passeerde de inhoud van het gedenkboek. Wij zijn blij met zijn beoordeling waarin de woorden: indrukwekkend en een monument, ons blij verrasten.
TIP: vergeet u bij uw bestelling uw postadres niet te vermelden!

Door de samenvoeging van de 4 gemeenten is een einde gekomen aan de bestuurlijke vertegenwoordiging door de 4 wethouders.Bestuurlijke integriteit is uitgangspunt voor deze verandering.
Gelukkig zijn bekende namen teruggekeerd in het nieuwe bestuur zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
We wensen de nieuwe bestuursleden veel wijsheid en bovenal plezier in hun nieuwe functie.
Met veel genoegen konden we het voorzitterschap in goede handen geven. De deze maand vertrekkende wnd. burgemeester van Goeree-Overflakkee, dhr Corstiaan Kleijwegt is per 9 september de nieuwe voorzitter.

Zaterdag 13 juli wordt weer de jaarlijkse molendag voor Goeree-Overflakkee gehouden.
Alle 11 molens van de stichting zijn weer voor het publiek geopend en de molenaars ontvangen u graag.
U kunt tevens van de gelegenheid gebruik maken de nieuw geplaatste informatiepanelen te bewonderen
Bij alle molens zijn afgelopen 2 weken panelen geplaatst met een overzicht van de geschiedenis in woord en beeld van de molen.
U kunt op de molens ook terecht voor een kopje koffie of aankoop van verschillende soorten meel.
Ook op de fiets is een rondje langs de molens een aanrader.
Iedere bezoeker ontvangt een broodje (Korenaertje) gebakken en gemalen van zeeuws-flakkees graan op de molens van Den Bommel en Stad a/h Haringvliet

Woensdag 19 juni viert de Molenstichting haar 25 jarige bestaan. Dit vindt plaats in het Prieel van De Staver in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, dhr. J.Franssen. Op deze avond wordt het nieuwe logo bekend gemaakt en de 12 molenpanelen onthuld, informatie bij alle molens op het eiland. Ook spreekt Professor Herman Pleij over de noodzaak van historisch erfgoed.

Hoogtepunt is zeker de verschijning van het standaardwerk “Met dank aan de wind”, over de 12 bestaande maar ook verdwenen molens op Goeree-Overflakkee. Een schitterend boek (180 pagina’s) met veel foto’s (waarvan 120 in kleur en 150 in zwart/wit).

Vanaf 19 juni is het boek verkrijgbaar in de boekhandels op Goeree-Overflakkee voor € 27,50. U kunt het boek ook laten toesturen, porto € 4,-
Maak € 31.50 over op rek. 30 89 07 582 t.n.v. de Molenstichting Goeree-Overflakkee en vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Omslag “Met dank aan de wind”